Previsualisatie t.b.v. een (mogelijke) verbouwing volgens specificaties van de opdrachtgever.